Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.super-cleaner.pl/.

Informacje o przedmiocie przetwarzania danych osobowych

Administratorem strony jest Firma Super Cleaner, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Super Cleaner Damian Mazurkiewicz, ul. Podleśna 11, 71-216 Bezrzecze, NIP: 852-224-57-56.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@super-cleaner.pl.

Najważniejsze zasady związane z ochroną prywatności

 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki Cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki Cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików Cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików Cookies, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzia analitycznego SmartLook, które śledzi Twoje zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki Cookies firmy Smartsupp.com s.r.o. W ramach ustawień plików Cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików Cookies, czy nie.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików Cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+.
 • Wykorzystujemy pliki Cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Dane osobowe

Administratorem  danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Firma Super Cleaner, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Super Cleaner Damian Mazurkiewicz, ul. Podleśna 11, 71-216 Bezrzecze, NIP: 852-224-57-56.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Dla Państwa wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące w ramach tych operacji uprawnienia.

Zaznaczyć należy, iż jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze – jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze można również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Państwu informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@designio.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług.

 • H88 S.A. – hostingodawca naszych stron internetowych – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w ramach którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe,
 • Biuro doradztwa podatkowego i rachunkowego Grażyna Celińska-Skrzypczak  – w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez zewnętrzny podmiot, który może przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązków księgowych,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz w sposób naturalny przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Pliki Cookies i inne technologie śledzące. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (Cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (Cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas Cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. Cookies sesyjne). Inne Cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe Cookies). Więcej szczegółów poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików Cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami Cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia Cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki Cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami Cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień Cookies. Prosimy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują Cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu zamówienia oraz w celu korzystania z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików Cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików Cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możecie Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki Cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie. Jeżeli jesteście Paśtwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing Cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możecie Państwo dezaktywować Cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików Cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików Cookies na potrzeby remarketingu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Youtube czy Google. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Waszej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Waszą przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowaliście się Państwo się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Waszego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjecie Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Wasze prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Waszemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musicie się wylogować z tego serwisu. Możecie  również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Waszej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Profesjonalne sprzątanie Szczecin

tel.: +48 609 470 247
 • Sprzątanie biur i lokali
 • Sprzątanie obiektów handlowych i przemysłowych
 • Sprzątanie obiektów użyteczności publicznej i specjalistycznej
 • Sprzątanie po budowach i remontach
 • Prace porządkowe

Skontaktuj się z nami

Manager: +48 609 470 247

Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego. W przypadku chęci uzyskania odpowiedzi w trybie natychmiastowym zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

  * pola wymagane

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Firma sprzątająca SUPERCleaner Damian Mazurkiewicz, ul. Podleśna 11, 71-216 Bezrzecze, NIP: 8522245756. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

  Zapytanie można wysłać także bezpośrednio na: biuro@super-cleaner.pl

  Zaufali nam